Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2019

catherineetsavie
catherineetsavie
Reposted frombluuu bluuu viawwannie wwannie
catherineetsavie
Wciąż się trzęsę o ciebie, czy świat cię nie złamie. Bo łamie właśnie twardych. Miękkich złamać się nie da, wiesz, oni się zawsze ugną.
— Małgorzata Musierowicz "Ciotka Zgryzotka"
Reposted frompasazerka pasazerka viawwannie wwannie
catherineetsavie
Mam takie marzenie, żeby moje dzieci mogły powiedzieć: łał, tata naprawdę kocha mamę.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
catherineetsavie
8767 ab23 500
Reposted fromsowaaa sowaaa vianiedonaprawienia niedonaprawienia
catherineetsavie
6467 16a2
catherineetsavie
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
catherineetsavie
Spójrz, jak na nią działasz. 

Patrz tylko, jak ją zmieniasz. 
catherineetsavie
catherineetsavie
0433 8981 500
catherineetsavie
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viadlaczegonie dlaczegonie
catherineetsavie
catherineetsavie
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: spróbuję jutro jeszcze raz.
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viadlaczegonie dlaczegonie

February 13 2019

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viabeautifuldreamer beautifuldreamer
6583 adcd

When your bf is not in the mood

Reposted frommyry myry viabeautifuldreamer beautifuldreamer
catherineetsavie
catherineetsavie
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

February 12 2019

catherineetsavie
9054 6fdd
catherineetsavie
Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze zrozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.
— Witold Zechenter
Reposted fromohshit ohshit viabeautifuldreamer beautifuldreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...