Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2019

catherineetsavie
4594 040a 500
catherineetsavie
6850 3686 500
catherineetsavie
Gdyby kiedyś zachciało mi się mieć dziecko, przypomnij mi, że już z jednym mieszkam
— Remigiusz Mróz "Hashtag"
Reposted fromobliviate obliviate viawakemeupx wakemeupx
catherineetsavie
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
catherineetsavie
catherineetsavie
0523 e728 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
catherineetsavie
3162 1855
Reposted fromitoweryou itoweryou viaretro-lover retro-lover
catherineetsavie
9476 4e43
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretro-lover retro-lover

February 08 2019

catherineetsavie
1096 f632 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaalliwantisyou alliwantisyou

February 07 2019

catherineetsavie
2489 158a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineetsavie
9516 3dd8
Reposted fromseaweed seaweed viacalifornia-love california-love
4286 dfc7 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vialekkaprzesada lekkaprzesada
catherineetsavie
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viachocoway chocoway
catherineetsavie
6964 cf10
Reposted frommariola mariola viabylejaka bylejaka

November 06 2018

9634 9392
Reposted frombylejaka bylejaka vialekkaprzesada lekkaprzesada
catherineetsavie
3892 e85c 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vianutt nutt
catherineetsavie
3173 f2ad
Atelophobia
Reposted fromjasminum jasminum vianutt nutt
8658 a00a

danger:

Perks of Being a Wallflower ( 2012 ) 

catherineetsavie
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl