Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

catherineetsavie
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromflorentyna florentyna
catherineetsavie
Przede wszystkim: bądź prawdziwa. Mam wrażenie, że żyjemy w czasach, w których wszyscy coś udają. Coś albo kogoś. Ja się nie maskuję, pod nikogo nie podszywam. Mam pewność, że jak się rozmaluję i stanę w drzwiach, nikt na mój widok nie zemdleje z przerażenia.
— Krystyna Janda
Reposted fromflorentyna florentyna
catherineetsavie
Moim zdaniem istnieje nowy kanon piękna, dużo mniej konwencjonalny. Jest dużo kobiet, które ze stereotypowego punktu widzenia nie są pięknościami, ale mają w sobie naturalność, prawdę, harmonię i to daje głębokie piękno. Są świetliste, czyste. Nie wiem, na czym to polega, ale jest w nich coś takiego, że chcesz je dotknąć, jak wody źródlanej. To jest nowy kanon urody.
— Krystyna Janda
Reposted fromflorentyna florentyna
catherineetsavie
Jeśli jesteś smutna, nałóż więcej szminki i atakuj.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna
catherineetsavie
Wiedzieć [wiele o kobietach] to nikt nie wie, ani Freud, ani one same, ale to jest jak elektryczność, nie trzeba wiedzieć, jak działa, żeby cię kopnęło.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromflorentyna florentyna

November 21 2017

catherineetsavie
Róża nigdy nie będzie słonecznikiem, a słonecznik nie może być różą. Każdy kwiat jest piękny na swój własny sposób i tak samo jest z kobietami.
— Miranda Kerr
Reposted fromflorentyna florentyna vialekkaprzesada lekkaprzesada
catherineetsavie
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— Fryderyk Nietzsche
4103 ffb2 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
catherineetsavie

Stan zakochania figuruje na liście chorób WHO na pozycji F63.9 jako „Zaburzenie nawyków i popędów”, obok piromanii, kleptomanii i patologicznego hazardu. Osoba zakochana nie myśli racjonalnie. Wpada w skrajne nastroje, a jej potrzeba snu zmniejsza się nawet o 2/3.

Reposted frommrsmean mrsmean vialekkaprzesada lekkaprzesada
catherineetsavie

She wanted a storm to match her rage.

— George R.R. Martin
Reposted fromumorusana umorusana
catherineetsavie
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.

Wyrok brzmi: coś jeszcze będzie.  
— Marcin Świetlicki
Reposted fromumorusana umorusana vialekkaprzesada lekkaprzesada
catherineetsavie
Patrzę na Ciebie i czuję do Ciebie niechęć. I sentyment do tego, co kiedyś było między nami. 
catherineetsavie
1265 f5fb
Reposted fromtetsukun tetsukun vialekkaprzesada lekkaprzesada
catherineetsavie
1446 1413
Reposted fromumorusana umorusana vialekkaprzesada lekkaprzesada
catherineetsavie
5149 6b70
Reposted fromcaraseen caraseen vialekkaprzesada lekkaprzesada

November 16 2017

catherineetsavie
5994 6222
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
catherineetsavie
2406 33e5

October 30 2017

8866 77b2
catherineetsavie
3299 c885
catherineetsavie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl