Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

catherineetsavie
Moja córka ma tak dziwną osobowość, że trudno powiedzieć, czy dobrze się bawiła, czy nie.
— Rodrigo Muñoz Avia "O psychiatrach, psychologach i innych psycholach"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaroxanne roxanne
catherineetsavie
9374 1a65
Reposted fromveryrude veryrude viaroxanne roxanne
catherineetsavie
0389 3c28
Reposted fromroxanne roxanne
catherineetsavie
Na ogół staram się zwalczać własne szajby. Tę pielęgnuję.
— Jerzy Pilch
Reposted fromroxanne roxanne
catherineetsavie
catherineetsavie
Ciało człowieka ma dwa najważniejsze organy. Jeden to mózg, a drugi to genitalia. Są one niewyczerpanymi hormonami podniecenia, pragną najwyższego błogostanu.
— Miklós Szentkuthy
Reposted fromroxanne roxanne
catherineetsavie
6249 937d
Reposted fromroxanne roxanne
catherineetsavie
5687 1200
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaroxanne roxanne
catherineetsavie
1410 4069 500
Reposted fromhagis hagis viaroxanne roxanne

November 27 2017

catherineetsavie
9708 6bdd 500
Beata Tyszkiewicz
Reposted fromroxanne roxanne viaflorentyna florentyna
catherineetsavie
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromflorentyna florentyna
catherineetsavie
Przede wszystkim: bądź prawdziwa. Mam wrażenie, że żyjemy w czasach, w których wszyscy coś udają. Coś albo kogoś. Ja się nie maskuję, pod nikogo nie podszywam. Mam pewność, że jak się rozmaluję i stanę w drzwiach, nikt na mój widok nie zemdleje z przerażenia.
— Krystyna Janda
Reposted fromflorentyna florentyna
catherineetsavie
Moim zdaniem istnieje nowy kanon piękna, dużo mniej konwencjonalny. Jest dużo kobiet, które ze stereotypowego punktu widzenia nie są pięknościami, ale mają w sobie naturalność, prawdę, harmonię i to daje głębokie piękno. Są świetliste, czyste. Nie wiem, na czym to polega, ale jest w nich coś takiego, że chcesz je dotknąć, jak wody źródlanej. To jest nowy kanon urody.
— Krystyna Janda
Reposted fromflorentyna florentyna
catherineetsavie
Jeśli jesteś smutna, nałóż więcej szminki i atakuj.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna
catherineetsavie
Wiedzieć [wiele o kobietach] to nikt nie wie, ani Freud, ani one same, ale to jest jak elektryczność, nie trzeba wiedzieć, jak działa, żeby cię kopnęło.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromflorentyna florentyna

November 21 2017

catherineetsavie
Róża nigdy nie będzie słonecznikiem, a słonecznik nie może być różą. Każdy kwiat jest piękny na swój własny sposób i tak samo jest z kobietami.
— Miranda Kerr
Reposted fromflorentyna florentyna vialekkaprzesada lekkaprzesada
catherineetsavie
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— Fryderyk Nietzsche
4103 ffb2 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
catherineetsavie

Stan zakochania figuruje na liście chorób WHO na pozycji F63.9 jako „Zaburzenie nawyków i popędów”, obok piromanii, kleptomanii i patologicznego hazardu. Osoba zakochana nie myśli racjonalnie. Wpada w skrajne nastroje, a jej potrzeba snu zmniejsza się nawet o 2/3.

Reposted frommrsmean mrsmean vialekkaprzesada lekkaprzesada
catherineetsavie

She wanted a storm to match her rage.

— George R.R. Martin
Reposted fromumorusana umorusana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl