Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

catherineetsavie
8038 e127
Reposted fromblackorchid blackorchid viadlaczegonie dlaczegonie

May 28 2017

catherineetsavie

May 21 2017

catherineetsavie
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
catherineetsavie
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
catherineetsavie
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viadlaczegonie dlaczegonie

May 04 2017

catherineetsavie
1280 d08b

April 22 2017

catherineetsavie
7052 65fb
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 14 2017

catherineetsavie
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski

February 21 2017

catherineetsavie
-A jak nie wyjdzie? -To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania.
— Kamila Rowińska
catherineetsavie
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat
— Jeremi Przybora
Reposted fromoutoflove outoflove viadlaczegonie dlaczegonie
catherineetsavie
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
Reposted fromyougurtway yougurtway viafuck-off fuck-off

July 02 2015

catherineetsavie
0015 0425
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineetsavie
0086 1ce9
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineetsavie
0225 e8e0
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineetsavie
0292 7ee1
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineetsavie
7736 ef98 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineetsavie
7738 5e4a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineetsavie
7739 ec5d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineetsavie
7758 2873 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl