Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

9634 9392
Reposted frombylejaka bylejaka vialekkaprzesada lekkaprzesada
catherineetsavie
3892 e85c 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vianutt nutt
catherineetsavie
3173 f2ad
Atelophobia
Reposted fromjasminum jasminum vianutt nutt
8658 a00a

danger:

Perks of Being a Wallflower ( 2012 ) 

catherineetsavie
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola

June 28 2018

catherineetsavie
catherineetsavie
Ja potrzebuję faceta, który da mi szansę być kochającą, czułą, delikatną, odsłoniętą, odkrytą ze wszystkimi swoimi słabościami, i nie wykorzysta tego.
— potrzebuję
Reposted fromchocoway chocoway viazoi zoi
catherineetsavie
4887 1279
Reposted frommrcake47 mrcake47 viazoi zoi
catherineetsavie
3152 31c9
Reposted fromkarahippie karahippie viazoi zoi
catherineetsavie
2536 9cac
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineetsavie
4113 0fff 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viazoi zoi
catherineetsavie
5956 8897 500
Reposted fromseaweed seaweed viazoi zoi
catherineetsavie
4978 81d2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viazoi zoi
catherineetsavie
5721 720d
Reposted fromMiziou Miziou viaroxanne roxanne
catherineetsavie
0320 9583 500
YSL
Reposted fromroxanne roxanne

November 28 2017

catherineetsavie
Moja córka ma tak dziwną osobowość, że trudno powiedzieć, czy dobrze się bawiła, czy nie.
— Rodrigo Muñoz Avia "O psychiatrach, psychologach i innych psycholach"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaroxanne roxanne
catherineetsavie
9374 1a65
Reposted fromveryrude veryrude viaroxanne roxanne
catherineetsavie
0389 3c28
Reposted fromroxanne roxanne
catherineetsavie
Na ogół staram się zwalczać własne szajby. Tę pielęgnuję.
— Jerzy Pilch
Reposted fromroxanne roxanne
catherineetsavie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl