Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

catherineetsavie
7052 65fb
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 14 2017

catherineetsavie
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski

February 21 2017

catherineetsavie
-A jak nie wyjdzie? -To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania.
— Kamila Rowińska
catherineetsavie
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat
— Jeremi Przybora
Reposted frommslexi mslexi viadlaczegonie dlaczegonie
catherineetsavie
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
Reposted fromyougurtway yougurtway viafuck-off fuck-off

July 02 2015

catherineetsavie
0015 0425
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineetsavie
0086 1ce9
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineetsavie
0225 e8e0
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineetsavie
0292 7ee1
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineetsavie
7736 ef98 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineetsavie
7738 5e4a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineetsavie
7739 ec5d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineetsavie
7758 2873 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineetsavie
7777 dd56 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineetsavie
7783 0789 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 06 2015

catherineetsavie
3486 3bd1
Reposted fromchytruskaliska chytruskaliska viawolalabym wolalabym

June 01 2015

catherineetsavie
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę.
Chcę być szczęśliwa
— "Haruki Murakami "Norwegian Wood
catherineetsavie
W życiu liczy się osobowość. I cycki, rzecz jasna.
— :D /piotr C "pokolenie IKEA"
Reposted fromobliviate obliviate viacherrytomorrow cherrytomorrow
catherineetsavie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl